Regulamin serwisu Darmowe porno. filmy erotyczne www.pornodarmowe.com

 • Serwis www.pornodarmowe.com umożliwia poprzez interfejs www przeglądanie zasobów sieci.
 • Z uwagi na erotyczną zawartość serwisu jest on przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat i są w pełni świadome swoich czynów.
 • Korzystanie z serwisu jest możliwe pod warunkiem zapoznania się z przedstawionymi tu zasadami użytkowania oraz do ich stosowania.
 • Aby uzyskać pełny dostęp do zawartości serwisu www.pornodarmowe.com na okres 7 dni wymagana opłacenie dostepu w kwocie 30,75 zł .
 • Serwis www.pornodarmowe.com pobiera jedynie opłaty za udostępnianie narzędzia do przeglądania zasobów sieci oraz za wygenerowany transfer, nie pobiera natomiast opłat za materiały pobrane z serwerów.
 • Ze względu na automatyczne działanie serwisu, nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały w nim zawarte, które uzyskać można jednocześnie z wielu innych ogólnodostępnych serwerów.
 • Serwis www.pornodarmowe.com mając na uwadze bezwzględne przestrzeganie norm prawnych, moralnych i etycznych, oraz dobro użytkowników, udostępnia narzędzia pozwalające na wskazanie zawartości z nimi niezgodnych. www.pornodarmowe.com jednocześnie zobowiązuje się do usuwania, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, wskazanych treści z archiwów oraz blokowania nadawców materiałów.
 • Użytkownik zobowiązuje się do zgłaszania administratorowi sytemu wszelkich materiałów które nartuszają normy prawne moralne lub etyczne.
 • Wszelkie naruszenia prosimy składać pod adresem [email protected]
 • www.pornodarmowe.com w przeciwieństwie do innych zbliżonych programów stosuje zaawansowane filtry broniące użytkownika przed materiałami niezgodnymi z prawem.
 • Usunięcie materiałów z serwisu www.pornodarmowe.com nie powoduje automatycznego usunięcia z innych serwerów.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb serwisu www.pornodarmowe.com , zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833).
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za awarie powstałe w wyniku czynników zewnętrznych a w szczególności przerw w połączeniu z serwerami Usenetu oraz działalności operatorów telekomunikacyjnych
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za materiały w nim zawarte umożliwia jedynie przeglądanie zawartości binarnych grup dyskusyjnych za pomocą interfresu należacego do www.pornodarmowe.com, wszelkie materiały w nim zawarte można znaleźć w ogólnodostępnych serwerach.
 • W razie nieprzestrzegania regulaminu przez użytkownika, serwis www.pornodarmowe.com zastrzega sobie prawo do: * Udzielenia ostrzeżenia użytkownikowi * Czasowego zablokowania dostępu do konta * Usunięcia zarejestrowanego konta * Powiadomienia odpowiednich organów publicznych.
polecamy - www.pornodarmowe.com

Polskie dziewczyny:

Polisz Kicz